Tarot

Kontakta tarotproffs för råd – Även om man känner sig stark och balanserad som individ, kan man ibland tappa fokus. Det är vanligt att man har perioder när saker och ting inte riktigt känns som man skulle vilja. Självklart finns också de tider när allting känns helt i fas och bara är precis på det sätt man helst kan önska sig! Vad man skall hitta på för att komma till rätta med de perioder då man är tungsint eller osäker är helt och hållet upp till personen i fråga. Vissa har stor nytta av att vara ensamma och fundera, medan andra söker efter nya intryck och träffar alla vänner de kan tänka på. Sedan 1970 talet och framåt har flera gått till någon som kan tarot och som kan vägleda med tarotkort.

Att ta hjälp av tarot när man står inför val i livet eller är allmänt förvirrad, är inte någonting nytt även om man kan tänka i sådana riktningar. Det finns berättelser som avslöjar, eller hävdar, att Napoleons fru alltid lade tarotkort innan han skulle strida. Det gick ju väldigt bra för Napoleon så kanske var det till nytta?

Tarot – en legend eller inte

Det står utom allt tvivel att tarotkort finns och att de används av tusentals personer på daglig basis. Det är inte heller svårt att gå med på tanken om att det funnits tarotkort sedan lång tid tillbaks även om man inte kan vara helt säker på hur man använt korten. Det finns gamla tarotkort som bevarats i Italien och som dateras till att vara från 1300talet eller 1400 talet. Att man hittade korten här skulle också kunna underbygga en tanke om att det var gnostiker som utformade kort på det sätt vi idag är vana att se dem. Fram till denna punkt kan vi se det som en ganska verifierad och tydlig dokumentation. Det är nu legenderna börjar! Läs mer om Tarot

Vilka teorier man väljer att tro, är helt och hållet upp till läsaren. Det finns olika mycket fakta och indicier till de olika hypoteserna, men för att börja där vi nu är, kan vi tala om idén som bygger på tidiga gnostiska filosofier i Frankrike.

• Katarerna

Detta var ett begrepp som innefattade grupperingar med en dualistisk världssyn. På sätt och vis kunde dessa vara på kollisionskurs med gängse samhällsuppfattning och det kunder vara farligt att tillhöra dessa organisationer. Här och var fick namnet Albigenser bli titeln på samtliga grupper. Detta på grund av att det fästa som var störst rörde sig kring borgen Albi. Under 1100talet fanns det en stor utbredning gnostiska tankar i Södra Frankrike och flera tror att det var dessa grupperingar som hittade tarot som kunskap och bidrog till kort vi ser och använder idag. Detta skulle kunna passa ganska bra med det bevis vi har för att de äldst bevarade, kända, tarotkorten hittats just i Frankrike. Om vi följer denna hypotes vidare, skall korten ha innehållit kunskap och symbolik vilken man velat gömma undan från sina antagonister. Motståndarna till dessa tankar hade en annan bild av hur världen såg ut.

• Resande folk

En annan tanke, som i viss mån kan gå hand i hand med den föregående, var att tarot fördes till Europa under medeltiden. Här går dock tankarna om tarotkort isär. Vissa menar att det var Morerna som bar denna kunskap, andra att det skall ha varit Zigenare.

Konsultation

När man vill få hjälp med att tolka sin nutid och sin framtid med hjälp av tarotkort, kan man boka en konsultation med någon som har denna kunskap. Det handlar sällan om att man vill få hjälp att lägga ut korten i en viss ordning, utan mer om att man vill få hjälp med att se vad de betyder. Många som jobbar med tarot kan hitta sätt att tolka korten på ett vis så att de faktiskt blir både allmänmänskliga och personliga för den som bokat konsultation. Det kräver mycket av den som jobbar med tarot, att kunna stänga av de värderingar och tankar vederbörande privat bär. All fokus måste ligga på klienten och på de tarotkort som används för att man skall hitta svar.

Som medium eller inte

Flera av de som jobbar med tarot har också medial förmåga som de kan använda sig av för att hitta rätt tolkning av det man ser. När man som medium lägger tarot för någon, är det vanligt att ta hjälp av guider som finns i den andra världen. Dessa kan, tillsammans med kundens guider, berätta och visa vad kort betyder. Det krävs en hel del erfarenhet för att kunna ta sig an kunder regelbundet och många av de som jobbar med tarot har varit aktiva i flera år innan de börjar erbjuda tjänsten.

Det finns sällan något krav att man skall ha utbildat sig till medium för att få gå en utbildning i tarot. Istället är det upp till den som vill att helt sonika komma till en kurs. Dock förekommer det ofta en hel del tester för att se om man verkligen har lärt sig det man behöver för att kunna jobba med det hela. Självklart finns det personer som inte gått någon som helst utbildning men som ändå har förmåga att lägga tarotkort. Dock är det en tuff bransch där många vill synas. Det gör att man kan ha stor fördel av att ha gått kurser och fått intyg.

1700-1800

Det lär ha funnits tarotkort som minst från 1300-1400. Dock är det många som hänvisar till uppgifter som går mycket långt bakåt i tiden. Även om det finns flera olika idéer om varifrån man fått tarotkort och kunskap om hur dessa skall tolkas, är det under 1700-1800-talen som man verkligen kan se ett större intresse. Det var inte bara tarot som blev i ropet under dessa tider utan det mesta som rörde alternativa sätt att tolka omvärlden. Fördelen med att uppsvinget även rörde tarot, är att det finns en hel del intressant fakta att ta del av för den som har intresse gör tarot och annat som relaterar till det vi nu kallar för tarotkort. Läs mer om Tarot här mediumguiden.se/tarot/

© 2017 A MarketPress.com Theme