Spara pengar genom att byta till bergvärme i Stockholm

I och med att bostadspriserna i Stockholm befinner sig på en närmast absurd nivå och där inte mycket tyder på en sänkning i framtiden så måste man som husägare se över sina kostnader på ett helt annat sätt. Det ska man naturligtvis alltid göra och inte bara som husägare i Stockholm – men; om man sitter på ett lån på flera miljoner och där en potentiell räntehöjning kan innebära en katastrof så måste man vara vaksam och man måste lära sig att vända lite på kronor och ören. Ett typiskt sätt – som många inte tänker – på handlar om uppvärmning och energi; en fråga som har en potential att verkligen sluka pengar för en husägare.

Ofta så handlar det här om att man betalar för mycket i onödan och där man dessutom får en räkning som skiljer sig markant åt från gång till gång.Om du äger ett hus i Stockholm så kanske du tar för givet att den uppvärmning som finns till huset också är den bästa. Det är inte alls givet att så är fallet och om vi här säger att ditt hus – och området det ligger i – har fjärrvärme som val så innebär inte detta på något sätt att just fjärrvärme är den enda lösningen för dig.

Nej, om man ser till denna energikälla så innebär det nämligen att man som husägare är bunden till någon annan; man är beroende av exempelvis låga priser för olja och man kan av den anledningen få en varierande – ofta dyr – räkning och det här ger dels en sämre ekonomi (i och med att man betalar för mycket) men också en mer svårplanerad sådan. Det vill säga; vet du inte på förhand vilka siffror som finns skrivna i din energiräkning så är det också svårt att planera för framtida projekt.

Vi menar här att man som husägare måste undersöka alternativa lösningar som ger bättre förutsättningar rent ekonomiskt. För – sådana finns och det handlar i det stora hela om att våga ta steget och stå på egna ben där man gör sig oberoende av andra och istället på egen hand tar kontroll över sina kostnader. Ett bra sätt och exempel på detta handlar om att borra efter bergvärme och låta den energibrunnen vara lösningen för sitt hus i Stockholm. Just bergvärme är ett väldigt bra exempel och det som initialt krävs för att använda detta som energibrunn är att man genomför en geoteknisk undersökning där man – helt enkelt – ser om det finns rätt förutsättningar för att borra efter bergvärme och låta detta – via en värmepump – sköta uppvärmningen till huset. Det är nämligen ingen sak som är given utan här spelar området i Stockholm en stor roll.

Vissa hus och vissa områden passar nämligen inte alls för bergvärme; men även där finns andra lösningar från naturen – sjövärme, frånluftsvärme, jordvärme – och där någon av dessa kan fungera bättre. Den som gör mest skillnad är dock bergvärme i Stockholm och ser man till hur mycket installerad sådan kan spara i ren energikostnad för en familj så kan det röra sig om en årlig sänkning om 80%. En rejäl sänkning som dessutom konstant ligger på samma nivå och som därmed ger en möjlighet till en godare planering för framtida projekt som denna familj i Stockholm kan tänkas ha. Frågan här är blir väldigt naturlig och lyder: om nu bergvärme är så bra och billig – varför har inte alla hus i Stockholm (med rätt förutsättningar) denna energibrunn? Jo, av den anledningen att bergvärme är dyr att installera.

Kostnad ska ställas mot effekt gällande bergvärme

Ser man till kostnaden för bergvärme så är det nämligen denna som avskräcker många husägare. Det handlar nämligen – beroende på hur djupt man måste borra – om en kostnad (här räknar vi allt från arbete till värmepump och efterarbete där man återställer tomten till normalt skick igen) som kan sträcka sig upp till 150.000 kronor.

Här har vi dessutom räknat in rot-avdraget i priset och ser man denna summa framför sig – samtidigt som man har ett stort huslån – ja, då är det lätt att man som husägare blir farträdd och att man håller kvar vid det gamla alternativet gällande energi. Vi menar dock att man ska se dessa 150.000 kronor ur ett lite annat sken och där dessa snarare ska ses som en investering.

Är men beredd att betala denna summa så får man nämligen på köpet en sänkning om – som vi sa – 80% av den nuvarande räkningen och det tar inte alltför många år innan man kan börja räkna hem vinsten. Visst; man ska ha respekt för kostnaden och summan vi ovan nämnde är väldigt hög.

Dock så måste man även se till vad man får för pengarna och då det kommer till just bergvärme så är det inte mycket att fundera på. Vill man som husägare komma till bukt med höga omkostnader och betala mindre pengar för uppvärmning och energi så är bergvärme ett alternativ som inte ska negligeras i sammanhanget.

Bättre miljö genom bergvärme

Dessutom – och det här är en viktig aspekt i dagens läge: Genom bergvärme tar man till vara på naturens egna resurser och man återvinner energi som redan finns tillgänglig. Energi som är grön och som på ett bättre sätt ger vår miljö en chans. I en tid där naturkatastrofer inträffar, där de stora isarna smälter och där försurning är en del av vardagen så måste man även väga in och överväga de lösningar som man kan bidra med på gräsrotsnivå.

© 2016 A MarketPress.com Theme