Spådom och traditioner

Det har under tidsåldrar funnits en tanke om att se in i framtiden och om att kunna förutspå och anpassa sig till någonting som kommer ske. Detta har kunnat spåras i ett flertal kulturer världen över. Även länder som rimligtvis inte kunnat ha någon form av kontakt med varandra har simultant tagit fram tekniker för att tolka världen genom stjärnor, kaffe, rök, ben, etc. I takt med att samhället gått framåt har man förfinat tekniker och hittat sätt att förenkla arbetet och sprida information till andra som har samma ambition.

Även i modern tid där vi nu befinner oss, finns stor utbredning vad gäller tarot och andra tekniker som kan användas för att se in i framtiden. Dock skall man inte begränsa tarot och andra tekniker till att enbart handla om att se vad som kommer. Dessa kort kan också användas för att analysera och få perspektiv på nuet. När man vill titta lite närmare på spåkonst eller tarot, har man en hel del saker att reflektera över. Det finns många legender som talar om tarot som någonting mytiskt från Babylonien och andra hävdar att det är kort för sällskapsspel som fått en ytterligare funktion. I och med att det finns en hel del frågetecken i historien kan man inte helt och hållet utgå ifrån någonting som konkret och bevis saknas. Ytterligare svårigheter får man när man råkar få indikation på att man även förr haft intresse av att återkoppla till historian. Det vi då använder som bevis är i dessa situationer någonting som var en legend.

Den som vill hitta all tänkbar information och som verkligen har intresse för tarot, kan dock också titta på reell användning och funktion. Oavsett hur korten kommit till och varifrån de kommit till europeiska länder, användes korten och har effekt. Detta att man faktiskt ser funktionen i nutid är ofta det man är mest intresserad av. Trots detta och helt oavsett dess funktion i nutid, är det för många intressant att sätta sig in i bakgrunden och härleda dess väg.

Medium

Det finns en hel del personer som jobbar som medium (Medialarummet) i Sverige. Det är inte konstigt att det varit en stor tillströmning under senare år i och med den uppmärksamhet och acceptans som kommit. Vissa av de mer erkända personerna har varit aktiva under lång tid och är ansedda som mycket kunniga på sitt område. Många av dessa medium använder sig av flera tekniker och redskap i sitt arbete. Det är inte endast fråga om att hålla seanser utan det kan finnas en hel del olika områden som man tar sig in på.

Flera av de som under tiotals år jobbat i en roll som medium använder tarot i sin vardag. Detta är någonting som kan vara till för mediumet själv eller klienten. Allt handlar om hur man väljer att ta sig an den teknik och den kunskap som finns att hämta.

Vad betyder dessa kort?

När man sysslar med tarot är det viktigt att komma ihåg att tolkningen av dessa är vad som gör skillnad. När man får upp ett antal kort kan det kännas svårt att veta vad de står för och därför inte få så bra hjälp av tarot. Den som är van att jobba som medium och som kan rådgöra med det okända i sin förståelse för kortens innebörd har andra förutsättningar. Det är inte ovanligt att människor i första hand vänder sig till medium när de vill använda tarot som vägledning eller verktyg i vardagen. Dock finns en hel del tarotläggare som endast sysslar med detta och som inte är utbildade medium.

© 2016 A MarketPress.com Theme