PVC fönster är anpassade för svenskt klimat

Om man som husägare ställs inför det faktum att man måste byta fönster så kommer man också att ställas inför två stycken val – primärt – gällande dessa. Antingen så väljer man ett dyrt alternativ som innebär att man köper träfönster eller också så väljer man det betydligt billigare alternativet som heter PVC fönster. Vilket tror vi då att de flesta väljer?

Jo, de flesta husägare i Sverige kommer att välja träfönster och man kommer alltså att göra detta trots att de är betydligt dyrare än vad PVC Fönster är. För att förklara detta, något märkliga val, så ställer vi upp två stycken punkter som ser ut enligt följande:

• Tradition: Vi i Sverige har ett starkt band till materialet trä och det är något som syns på allt från hus till möbler. Den skog vi har i vårt land har alltid gett oss tillgång till trä och därför så väljer många detta material mer av vana och utan att undersöka om något annat skulle passa bättre.

• Misstanke. Gällande PVC fönster så har många en inbyggd misstanke som innebär att man – helt enkelt – inte tror att detta material håller kvaliteten man har rätt att kräva. En misstanke som i vissa fall också får anses som välgrundad. Det man dock ska göra skillnad på här är att PVC fönster idag skiljer sig markant från hur de såg ut för några år sedan. Förr så moprterade man nämligen PVC fönster till Sverige från exempelvis Spanien. Spanien och Sverige har dock en detalj som skiljer sig rejält från varandra och detta i form av vädret – PVC fönster klarade, helt enkelt , inte våra svenska vintrar då de inte alls var anpassade för en temperatur där kvicksilvret kröp under nollan. Numera så tillverkas dock PVC fönster i Sverige och för svenskt klimat och av den anledningen så löper man ingen risk att dessa ska gå sönder eller hålla en sämre kvalitet än vad träfönster gör.

Valet av träfönster ska inte vara så självklart som många gör gällande. Visst – och här har vi den stora skillnaden numera; i och med att PVC fönster klarar vårt klimat – träfönster är snyggare och är lättare att få att passa in på hus. Denna estetik ska dock ställas mot prislappen och just den tycker vi ska spela en stor roll till varför fler husägare borde överväga PVC fönster vid ett byte.

© 2016 A MarketPress.com Theme