Finns det lediga lokaler i Nacka?

Bostadskrisen i Stockholm drabbar inte bara de som söker ett boende – även företag inom alla olika sorters branscher tvingas möta en ganska dyster verklighet. Man kan nämligen inte räkna med att hitta lediga lokaler inne i Stockholm och om man nu lyckas göra det så får man då ofta hyra dessa till rena ockerpriser. Det är alltså så att många företag gruvar sig för att axpandera då lediga lokaler dels inte finns och dels också kan kosta väldigt mycket pengar att hyra. Här talar vi dock främst om själva centrum och inte om förorter.

Är man som förtagare beredd att söka sig utanför tullarna så finns det nämligen fler alternativ då det handlar om just lediga lokaler och tar man exempelvis Nacka som exempel så kan man där hitta åtskilliga och dessa i varierande storlekar och skick. Vi väljer här Nacka som exempel då detta är en ort utanför Stockholm som har goda kommunikationer både om man väljer att åka bil eller kommunalt.

Som företagare kan det alltså vara ett väldigt gott alternativ att söka lediga lokaler i Nacka snarare än i Stockholm då man dels kommer billigare undan, dels kommer att hitta många lediga lokaler att välja bland och också dels även inte kommer att ha några problem att ta sig dit. Det enda som egentligen talar emot att man söker lediga lokaler i exempelvis Nacka är att du som företagare kan tappa i anseende gentemot dina konkurrenter – detta naturligtvis beroende på vilken bransch du är verksam inom.

En flytt till lediga lokaler i Nacka tas emot olika beroende på bransch

Är du snickare eller någon annan typ av hantverkare så spelar ju detta ingen större roll och där kan sökande efter lediga lokaler tvärtom vara en fördel att genomföra i Nacka. Detta då du även öppnar en marknad mot Nacka, Värmdö, Ingarö och Gustavsberg samtidigt som du har Stockholm alldeles runt hörnet. För andra branscher kan dock en flytt vara känsligare och lite av en signal att man gett upp och hit kan man räkna yrken inom IT, reklam och ekonomi.

Där fungerar nämligen ett sökande efter lediga lokaler någon annanstans än inne i Stockholm City att man är på dekis och på väg utför. Kunder är nämligen mer benägna att tro att företag är bättre ju dyrare och exklusivare lokaler de har och att därför söka lediga lokaler i Nacka kan då bli ödesdigert för exempelvis en reklambyrå. Det här är ju tyvärr så verkligheten ser ut och vi får hoppas att företag som är verksamma inom dessa områden kan svälja lite av stoltheten i denna fråga.

Men främst handlar det alltså om kundernas beteende, kunskap och förutfattade meningar – ett företag blir ju inte per automatik sämre bara för att man söker sig till de lediga lokaler som finns i exempelvis Nacka. Det är ju faktiskt snarare tvärtom då denna flytt ofta innebär att man på något sätt är tvungna att expandera och anställa fler människor. En flytt till lediga lokaler i Nacka borde alltså signalera framgång för det företag som genomför flytten.

© 2016 A MarketPress.com Theme