Betalvanor

Samhället upplevde en markant förändring under nittiotalet, när internet blev vardag för privatpersoner. Allt fler hängav sig åt digital teknik och email blev vanligare än vanliga brev. Förutom ökningen av handel via nätet har man kunnat se en kraftig förändring av betalrutiner i hushållen. Fler och fler väljer att betala sina räkningar på internet, och endast 12% av befolkningen sköter det via brev. I en undersökning som sammanställts av PTS, ökar siffrorna ännu och det har varit en ökning på ca. 7% bara sedan föregående år,(2011).

I dagsläget beräknas omkring 79% av befolkningen sköta sina bankärenden, gällande betalning av räkningar, via internet och väntat är kanske det faktum att siffran är störst bland de mellan 25-34 år. När insamlingen data för denna undersökning påbörjades, år 2004, uppskattade man att, i runda tal, 46% av invånarna använde internet vid betalning av räkningar. En siffra som i mitten av denna studie skulle ha stigit till hela 63%. Ser vi istället på siffror om användare av girering och brevmetoden, märker vi en snabb nedgång.

Sedan 2009, då omkring 24% uppgav att de använde denna metod för betalning av sina räkningar, har siffrorna dalat kraftigt. I år, 2012, är denna siffra halverad till 12% och förväntas minska ytterligare i framtiden. Det generationsskifte som nu sker kommer med all rimlig sannolikhet innebära stora förändringar i fråga om vanor. Det mesta pekar på att banktjänster i dessa sammanhang inom en nära framtid kommer att dominera totalt.

SWI sköter sökmotoroptimeringen av denna sida. Vill du bli synligare på Google och andra sökmotorer, ta hjälp av SWI.

© 2017 A MarketPress.com Theme