Banker -ett digitalt fenomen

De senaste decennierna har inneburit en stor förändring i vardagen för de flesta. Internet har blivit en självklarhet i såväl kontor, som på utbildningscentrum, offentliga miljöer och i hemmet. Detta tillsammans med postkontorens nedläggning har bidragit till att vi i allt större omfattning nu sköter våra ekonomiska affärer via nätet. Det ställs något högre krav på användarna/kunderna, men i gengäld är banker på detta vis öppna dygnet runt med undantag för tillfällen då man ser över säkerhet och uppdaterar system av olika slag. På senare år har det kommit banker vilka helt eller delvis saknar fysiskt kontor vilket på grund av lägre kostnader kan erbjuda fördelaktiga villkor för de som vill. Med ökad e-handel och allt bättre rutiner och system för betalning, har internet blivit ett forum inte bara för spridning av information, utan även en knutpunkt för diverse affärssamarbeten och institut. Oavsett vad man tycker om detta och hur man än själv väljer att agera, är vårt samhälle i allt större omfattning beroende av fungerande internet vilket stället höga krav på utveckling och kompetens inom flera områden. I förlängningen innebär vårt digitala samhälle inte minskade arbetstillfällen utan förflyttning av arbetsuppdrag.

© 2016 A MarketPress.com Theme